สถานที่ตั้ง/ติดต่อ

ศูนย์รักษาสายตา SiLASIK
SiLASIK

ตึก 84 ปี ชั้น 2 เลขที่ 2 รพ.ศิริราช ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
-
โทรศัพท์: 02-419-9275-6
โทรสาร: -
E-mail: lasiksiriraj@gmail.com