เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

พันธกิจ

Mission

ศูนย์รักษาสายตาSiLASIK จะจัดการบริการ การเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางโดยใช้ความรู้ความสามารถและใจที่พร้อมให้บริการของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งให้ข้อมูลความรู้และคำแนะนำแก่ผู้เข้ารับบริการ และผู้สนใจอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

- ให้คำแนะนำ/แนวทางในการรักษาเกี่ยวกับภาวะสายตาผิดปกติในคนไข้ในแต่ละราย ซึ่งมีความแตกต่างกันเช่น อายุ กายภาพทางโครงสร้างกระจกตา เป็นต้น

- แก้ไขโรคผิวกระจกตาบางชนิดด้วยแสงเลเซอร์ เช่น กระจกตาเป็นแผลชนิดตื้น  ภาวะภายใต้ชั้นผิวกระจกตาผิดปกติ  ภาวะผิวกระจกตาเป็นแผลซ้ำ เป็นต้น

-เป็นศูนย์อบรม แนวทางแก้ไขสายตาด้วยแสงเลเซอร์ ให้แก่แพทย์จักษุเฉพาะทาง

 

สาระน่ารู้

ดูเพิ่มเติม

ขั้นตอนการตรวจประเมินสำหรับผู้ที่ต้องการจะใส่เลนส์เสริมICL

อ่านต่อ

ศูนย์รักษาสายตา SiLASIK
SiLASIK

ตึก 84 ปี ชั้น 2 เลขที่ 2 รพ.ศิริราช ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
-
โทรศัพท์: 02-419-9275-6
โทรสาร: -
E-mail: lasiksiriraj@gmail.com