อัพเดทความรู้ ข่าวสาร พิษวิทยาและข้อมูลยา ทุกวัน ผ่านช่องทาง Facebook - Siriraj Poison Control Center Line - @sipcc

ศูนย์พิษวิทยาศิริราช (Siriraj Poison Control Center) บริการให้คำปรึกษาด้านพิษวิทยาและข้อมูลยาต้านพิษฟรี! โดยเภสัชกรที่ผ่านการอบรมด้านพิษวิทยาคลินิก และอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

.

อัพเดทความรู้ ข่าวสาร พิษวิทยาและข้อมูลยา ทุกวัน ผ่านช่องทาง

Facebook - Siriraj Poison Control Center

Line - @sipcc

.

ศูนย์พิษวิทยาศิริราชให้บริการด้านพิษวิทยาทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 0 2419 7007 กด 2 (หน่วยงานภายในรพ.ศิริราช โทร 97007 กด 2)

.

#ศูนย์พิษวิทยา #ศูนย์พิษวิทยาศิริราช

#SirirajPoisonControlCenter

#SIPCC #Siriraj