ข่าวประชาสัมพันธ์

Toxicological and Hazmat Life Support – Asia Pacific Edition 2024 (THLS-AP 2024)

อ่านต่อ

อัพเดทความรู้ ข่าวสาร พิษวิทยาและข้อมูลยา ทุกวัน ผ่านช่องทาง Facebook - Siriraj Poison Control Center Line - @sipcc

อ่านต่อ

QR code ดาวน์โหลดคู่มือยาต้านพิษ

อ่านต่อ

การให้บริการของ หน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา

อ่านต่อ

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อและอัตราค่าตรวจรายการทดสอบ Metanephrine และ Normetanephrine ในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง

อ่านต่อ

ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก ขอแจ้งปิดการให้บริการ (ชั่วคราว)

อ่านต่อ

ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก พบผู้รับบริการ 2562

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดคุ่มือห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก

อ่านต่อ