เบบี้คริสตัล (Baby Crystal)

พิษวิทยา: เบบี้คริสตัล (Baby Crystal)
.
เบบี้คริสตัล (Baby Crystal) หรือตัวดูดน้ำ เป็นวัสดุพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยสาร Polyacrylamide มีคุณสมบัติดูดซับน้ำไว้ในโมเลกุลได้จำนวนมาก
.
เบบี้คริสตัลมีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดเล็กที่สามารถพองตัวได้เมื่อสัมผัสกับน้ำ ขนาดสามารถใหญ่ขึ้นได้ราว 100 เท่า ถูกนำมาใช้ในงานที่หลากหลาย เช่น วัสดุอุ้มน้ำเพื่อปลูกต้นไม้ ประดับตู้เลี้ยงปลา ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ใช้ในการทำเจลน้ำหอม ซึ่งด้วยรูปลักษณ์ภายนอก สีสันสดใส
.
เป็นที่ดึงดูดใจของเด็กๆ ทำให้อาจมีการเอาเข้าปาก, อม, หรือกินเข้าไปได้ และเมื่อกลืนลงไป ด้วยคุณสมบัติการดูดซับและพองตัวของวัตถุนี้ (ผลการทดลองโดยกรมการแพทย์พบว่าสามารถพองตัวในร่างกายมนุษย์ได้ถึง 5 เท่า) จึงทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ เช่น เกิดการอุดตันในทางเดินอาหาร ท้องผูก ปวดท้อง ร่างกายขาดน้ำ และอาจเกิดการติดเชื้อได้
.
หากนำไปยัดจมูกก็อาจเกิดการอุดตันของทางเดินหายใจจนอาจถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรระมัดระวังการใช้งานเบบี้คริสตัล โดยเก็บให้พ้นมือเด็ก
.
หากพบการกลืนหรือกินเบบี้คริสตัล อย่าล้วงคอให้อาเจียนเพราะอาจเกิดการสำลักและเม็ดที่พองตัวแล้ว อาจไปอุดกั้นทางเดินอาหารส่วนบนได้ ควรรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล เพราะอาจต้องอาศัยการผ่าตัดช่วยเพื่อนำเบบี้คริสตัลออกจากกระเพาะอาหาร
.
ศูนย์พิษวิทยาศิริราชให้บริการด้านพิษวิทยาทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 0 2419 7007 กด 2 (หน่วยงานภายในรพ.ศิริราช โทร 97007 กด 2)
.
#ศูนย์พิษวิทยา #ศูนย์พิษวิทยาศิริราช
#SirirajPoisonControlCenter
#SIPCC #Siriraj

เอกสารอ้างอิง:

1.แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. สุขภาพดีกับ MATe: น้ำตานางเงือก!!....อันตรายใกล้ตัวลูกคุณ [อินเตอร์เน็ต]. c2014 [เข้าถึงเมื่อ 30 ม.ค. 2566]. เข้าถึงได้จาก: https://www.mat-thailand.org/14526382/สุขภาพดีกับ-mate

2.โรงพยาบาลเพชรเวช. เบบี้คริสตัลของเล่นที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 30 ม.ค. 2566]. เข้าถึงได้จาก: https://www.petcharavejhospital.com/.../arti.../Baby-Crystal