ลูกโป่งแก๊สหัวเราะ (nitrous oxide) อันตรายกว่าที่คิด

ลูกโป่งแก๊สหัวเราะ (nitrous oxide) อันตรายกว่าที่คิด
.
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกมาเผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เกี่ยวกับกรณีพบการจำหน่ายแก๊สหัวเราะบรรจุในลูกโป่งที่จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งเตือนประชาชนอย่าสูดดมเเก๊สหัวเราะ
.
แก๊สหัวเราะ (nitrous oxide) เป็นแก๊สไม่มีสี ไม่ติดไฟ ในทางการแพทย์ใช้ดมสลบก่อนผ่าตัด/ถอนฟัน ลดอาการปวด สามารถออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว ในทางอุตสาหกรรมใช้บรรจุในถุงลมนิรภัยของรถยนต์ ใช้เป็นสารขับดันในกระป๋องฉีดพ่นวิปครีม ใช้เป็นสารช่วยให้เกิดฟอง ใช้เป็นแก๊สช่วยในการบรรจุ
.
การนำไปใช้ในทางที่ผิด คือ การนำมาสูดดมเพื่อให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้มและเพลิดเพลิน ทั้งนี้หากสูดดมเข้าไปในปริมาณมาก อาจทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตต่ำ ชัก หมดสติ จนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
.
นอกจากนี้ผู้ที่สูดดมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการออกซิเดชั่นของวิตามินบี 12 ทำให้ผู้ป่วยมีอาการแสดงคล้ายกับผู้ที่ขาดวิตามินบี 12 เกิดโรคของไขสันหลังและเส้นประสาท (myeloneuropathy) โดยผู้ป่วยอาจมีอาการชาหรือมีความรู้สึกเหมือนมีเข็มตำบริเวณผิวหนัง และอ่อนแรง
.
แนวทางในการรักษา คือ ให้การรักษาแบบประคับประคอง อาจพิจารณาให้ออกซิเจนได้ตามความเหมาะสม ไม่มียาต้านพิษจำเพาะ และไม่จำเป็นต้องใช้วิธีเร่งการขับออก (enhanced elimination) การให้วิตามินบี 12 อาจมีประโยชน์ในผู้ที่เกิดพิษเรื้อรัง
.
ศูนย์พิษวิทยาศิริราชให้บริการด้านพิษวิทยาทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 0 2419 7007 กด 2 (หน่วยงานภายในรพ.ศิริราช โทร 97007 กด 2)
.
#ศูนย์พิษวิทยา #ศูนย์พิษวิทยาศิริราช
#SirirajPoisonControlCenter
#SIPCC #Siriraj

เอกสารอ้างอิง MerativeTM Micromedex® POISINDEX®. Nitrous oxide. In: MerativeTM Micromedex® POISINDEX® [electronic version]. Ann Arbor, Michigan, USA: Merative US L.P.; 2023 [cited 2023 Dec 30]. Available from: https://www.micromedexsolutions.com