ภาวะพิษจากการใช้ยาที่มีฤทธิ์ anticholinergic เพื่อผ่อนคลาย

ภาวะพิษจากการใช้ยาที่มีฤทธิ์ anticholinergic เพื่อผ่อนคลาย

ธนกร ศิริสมุทร, ภ.ม. (เภสัชวิทยา)

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด