การบาดเจ็บจากไฟไหม้โรงงานสารเคมี

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่อาจพบได้ในเหตุกาณ์เพลิงไหม้โรงงานพลาสติก

----จัดทำโดย นพ. ณัฐมนต์ ศรีสุข----