สารเสพเพื่อผ่อนคลาย (Recreational drugs)

POSTER สารเสพเพื่อผ่อนคลาย (Recreational drugs)

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาเกี่ยวกับยา และสารเสพเพื่อผ่อนคลายต่าง ๆ ที่มีการนำมาใช้ในทางที่ผิด

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ QR code ด้านล่างนี้

 

POSTER: Recreational drugs