ทำอย่างไรเมื่อสัมผัสสารพิษ

ความรู้สู่ประชาชน ‘เราจะทำอย่างไรเพื่อสัมผัสสารพิษ’

ศึกษาได้จากโปสเตอร์น่ารักๆ จากน้องๆ resident ER จากเชียงใหม่ค่ะ

#SiPCC
#ByRotators

Edited and Posted by Jariya and Pattaraporn MD.
(Siriraj Toxicology Fellow)