ทรามาดอล: เภสัชวิทยาและการนำไปใช้ในทางที่ผิด

ทรามาดอล: เภสัชวิทยาและการนำไปใช้ในทางที่ผิด

Tramadol: Pharmacology and Drug Abuse

ธนกร ศิริสมุทร, ภ.ม. (เภสัชวิทยา)

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด