ความรู้ทางพิษวิทยาโดยเภสัชกร

พิษวิทยาของเฮพาริน Toxicity of Heparin

อ่านต่อ

พิษวิทยาของต้นลำโพง

อ่านต่อ

ภาวะพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon Monoxide Poisoning

อ่านต่อ

ภาวะพิษจากแมงดาทะเล Poisoning from Horseshoe Crab

อ่านต่อ

ภาวะพิษจากก๊าซคลอรีน Chlorine Gas Poisoning

อ่านต่อ

Toxicity of Methotrexate

อ่านต่อ

กรดกัดแก้ว Hydrofluoric Acid

อ่านต่อ

พิษวิทยาของกัญชา

อ่านต่อ

ภาวะพิษจากการใช้ยาที่มีฤทธิ์ anticholinergic เพื่อผ่อนคลาย

อ่านต่อ

ภาวะ metabolic acidosis จากยาหรือสารพิษ

อ่านต่อ