สาระน่ารู้

ภาวะพิษจากแมงดาทะเล Poisoning from Horseshoe Crab

อ่านต่อ

ภาวะพิษจากก๊าซคลอรีน Chlorine Gas Poisoning

อ่านต่อ

Toxicity of Methotrexate

อ่านต่อ

กรดกัดแก้ว Hydrofluoric Acid

อ่านต่อ

พิษวิทยาของกัญชา

อ่านต่อ

ภาวะพิษจากการใช้ยาที่มีฤทธิ์ anticholinergic เพื่อผ่อนคลาย

อ่านต่อ

ภาวะ metabolic acidosis จากยาหรือสารพิษ

อ่านต่อ

พิษวิทยาของเอธิลแอลกอฮอล์และไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์

อ่านต่อ

เห็ดพิษ Toxic Mushroom

อ่านต่อ

พิษวิทยาของยา acyclovir

อ่านต่อ