ศึกษาดูงานจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น

ศึกษาดูงานจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.40-11.20 น. ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลศิริราช มีโอกาสต้อนรับคณะทำงานจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) และทีมบริหารจาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานหน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา และห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก