พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ “Siriraj Health Games” ประจำปี 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ “Siriraj Health Games” ประจำปี 2566

วันที่ 25 ก.ค. 66 เวลา 14.00 น. บุคลากรงานพิษวิทยา เข้าร่วม เปิดการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ “Siriraj Health Games” ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรให้มีสุขภาพดี และสร้างความสามัคคีภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ปีนี้มีการแข่งขันการนับก้าวเดิน ลดน้ำหนักให้บุคลากร และการเเข่งขันกีฬาอีก 18 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 15 ธันวาคม 2566 ปีนี้แบ่งกลุ่มสีทั้งหมด 8 กลุ่มสี โดยงานพิษวิทยา อยู่ในกลุ่มสีชมพู มีภาควิชาศัลยศาสตร์ เป็นประธานกลุ่มสี