วิธีการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง: เพื่อส่งตรวจวัดระดับฮอร์โมน Dopamine/Normetanephine/Metanephine ในปัสสาวะ

วิธีการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง: เพื่อส่งตรวจวัดระดับฮอร์โมน Dopamine/Normetanephine/Metanephine ในปัสสาวะ


คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)