ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด้านบริการทางการแพทย์ ประกาศ Ultrasafe (ความปลอดภัยของผู้ป่วย ที่เราจะไม่ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน) ปี 2566-2568

อ่านต่อ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Sentinel Events) ปี2566-2568

อ่านต่อ

Siriraj 2P Safety Goals ปี 2566-2568

อ่านต่อ

9 ช่องทางการรับข้อชมเชย เสนอแนะ ร้องเรียน และเบาะแสการทุจริต

อ่านต่อ

Do & Don't ข้อตกลงการรักษาความลับ สำหรับข้อมูล รายงานอุบัติการณ์ /ข้อร้องเรียน ชมเชย เสนอแนะ/การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

อ่านต่อ

180 วัน...กับความสำเร็จ อุบัติการณ์ Social Media = 0 (ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแลรักษา)

อ่านต่อ

ข้อปฏิบัติการใช้สื่อ Social media อย่างมืออาชีพแบบศิริราช

อ่านต่อ

One Page 18 Goals

อ่านต่อ