ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด้านบริการทางการแพทย์ ประกาศ Ultrasafe (ความปลอดภัยของผู้ป่วย ที่เราจะไม่ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน) ปี 2566-2568

อ่านต่อ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Sentinel Events) ปี2566-2568

อ่านต่อ

Siriraj 2P Safety Goals ปี 2566-2568

อ่านต่อ

9 ช่องทางการรับข้อชมเชย เสนอแนะ ร้องเรียน และเบาะแสการทุจริต

อ่านต่อ

Do & Don't ข้อตกลงการรักษาความลับ สำหรับข้อมูล รายงานอุบัติการณ์ /ข้อร้องเรียน ชมเชย เสนอแนะ/การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

อ่านต่อ