วิดิโอ

video Q&A คำถามยอดฮิต จากผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ SiIRM

อ่านต่อ

การให้ความรู้เรื่อง "ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout)" โดย ผศ.พญ.กมลพร วรรณฤทธิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

อ่านต่อ