ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อ่านต่อ
การรับเยี่ยมการประเมินรางวัลโครงการติดดาว ประเภทหน่วยงานดีเด่นดาวทอง ประจำปี 2567

การรับเยี่ยมการประเมินรางวัลโครงการติดดาว ประเภทหน่วยงานดีเด่นดาวทอง ประจำปี 2567

อ่านต่อ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงองค์กร (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT)”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงองค์กร (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT)”

อ่านต่อ
ร่วมกิจกรรม No Gift Policy

ร่วมกิจกรรม No Gift Policy

อ่านต่อ
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ดูงานระบบ SiIRM ของ          งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ดูงานระบบ SiIRM ของ งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

อ่านต่อ
กิจกรรม

กิจกรรม "AIR สร้างสรรค์ สร้างคุณธรรม RMIC"

อ่านต่อ
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2566

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2566

อ่านต่อ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567

อ่านต่อ