ภาพกิจกรรม

ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อ่านต่อ
การรับเยี่ยมการประเมินรางวัลโครงการติดดาว ประเภทหน่วยงานดีเด่นดาวทอง ประจำปี 2566

การรับเยี่ยมการประเมินรางวัลโครงการติดดาว ประเภทหน่วยงานดีเด่นดาวทอง ประจำปี 2566

อ่านต่อ
ร่วมงาน “ศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2566”

ร่วมงาน “ศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2566”

อ่านต่อ
ศึกษาดูงานระบบบริหารความเสี่ยง ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศึกษาดูงานระบบบริหารความเสี่ยง ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ่านต่อ
โครงการสัมมนาบุคลากร
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2566
“คนสำราญ งานสำเร็จ : เรียนรู้จากประสบการณ์ 
สานฝันให้เป็นจริง อิงกระบวนการ Logic Model”

โครงการสัมมนาบุคลากร งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2566 “คนสำราญ งานสำเร็จ : เรียนรู้จากประสบการณ์ สานฝันให้เป็นจริง อิงกระบวนการ Logic Model”

อ่านต่อ
การบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ

การบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "เขียนเวชระเบียนอย่างไรดี ? Do&Don't ข้อเรียนรู้..สู่การเขียนเวชระเบียน"

อ่านต่อ
การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง

การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity Management: BCM)"

อ่านต่อ
สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

อ่านต่อ
โครงการศิริราชสานฝันสู่วัน Safety Day หัวข้อ “Learning and Sharing……Processing Siriraj 2P Safety Goals”

โครงการศิริราชสานฝันสู่วัน Safety Day หัวข้อ “Learning and Sharing……Processing Siriraj 2P Safety Goals”

อ่านต่อ
การบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางการบริหารความเสี่ยงในระบบบริการสุขภาพ ตามแนวทาง สรพ.

การบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางการบริหารความเสี่ยงในระบบบริการสุขภาพ ตามแนวทาง สรพ.

อ่านต่อ