ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567

อ่านต่อ
กิจกรรม

กิจกรรม "AIR สร้างสรรค์ สร้างคุณธรรม RMIC"

อ่านต่อ
ร่วมกิจกรรม No Gift Policy

ร่วมกิจกรรม No Gift Policy

อ่านต่อ
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ดูงานระบบ SiIRM ของ          งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ดูงานระบบ SiIRM ของ งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

อ่านต่อ
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2566

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2566

อ่านต่อ
ร่วมทำบุญตักบาตร งานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ปีที่ 7 “ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ร่วมทำบุญตักบาตร งานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ปีที่ 7 “ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

อ่านต่อ
ร่วมงาน “ศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2566”

ร่วมงาน “ศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2566”

อ่านต่อ
โครงการสัมมนาบุคลากร
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2566
“คนสำราญ งานสำเร็จ : เรียนรู้จากประสบการณ์ 
สานฝันให้เป็นจริง อิงกระบวนการ Logic Model”

โครงการสัมมนาบุคลากร งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2566 “คนสำราญ งานสำเร็จ : เรียนรู้จากประสบการณ์ สานฝันให้เป็นจริง อิงกระบวนการ Logic Model”

อ่านต่อ