พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ

การตรวจสอบข้อมูลรายงาน PA

การตรวจสอบข้อมูลรายงาน PA

คู่มืออ่านรายงานผล PA

คู่มืออ่านรายงานผล PA

การเขียนรายงานการประชุม

การเขียนรายงานการประชุม

COP ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์

COP ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์

ปฏิทินการวางแผนสิ่งก่อสร้าง

ปฏิทินการวางแผนสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณรายจ่าย

ความหมายของงบประมาณรายจ่าย

Gantt Chart

การนำ Gantt chart มาประยุกต์ใช้ในงานวางแผนงบประมาณ

Website ฝ่ายนโยบายและแผน

ก่อนหน้านี้การพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับ Mobile จะใช้วิธีการแยกพัฒนา

การประชุม

4 เคล็ดลับการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม Asean 2558

ผลการดำเนินงานรัฐบาล

ผลการดำเนินงานรัฐบาลภายใต้การบริหารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี