ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

ฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์

อ่านต่อ

ฝ่ายเภสัชกรรมเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

อ่านต่อ

สวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และโรงพยาบาลศิริราช

อ่านต่อ

ประกาศข้อมูลยาและเวชภัณฑ์

ดูเพิ่มเติม

ขั้นตอนและตารางเวลาการเสนอยาเข้าใหม่ ปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

เปิดรับลงทะเบียนเสนอยาเข้าใหม่ ปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ฝ่ายเภสัชกรรม
Pharmacy Department

อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 02-419-8345
โทรสาร: 02-419-8740