รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 - 30 กันยายน 2566)

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 - 30 กันยายน 2566)

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด