ข่าวประชาสัมพันธ์/มีข่าวอยากบอก

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 - 30 กันยายน 2566)

อ่านต่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอขอบพระคุณ ส.ค.ส. ปี 2567 จากท่านคณบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอสื่อสารให้บุคลากรคณะฯ รวมถึง สาธารณชนรับทราบการดำเนินการของคณะฯ ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ

Quality Fair 2023 : Internal Audit Unit

อ่านต่อ

Quality Fair 2022 : Internal Audit Unit

อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

อ่านต่อ

Quality Fair 2021 : Internal Audit Unit

อ่านต่อ