สาระน่ารู้

KM11/2566 การใช้ IT อย่างปลอดภัย

อ่านต่อ

KM10/2566 พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านต่อ

KM09/2566 HOW TO การยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ (กรณีพัสดุประเภท ใช้คงรูป)

อ่านต่อ

KM08/2566 ทำไมต้องตรวจนับสินทรัพย์ (Why is Fixed Assets Verification Important)

อ่านต่อ

KM07/2566 การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ (No Gift Policy)

อ่านต่อ

KM06/2566 การบริหารโครงการ (Project Management)

อ่านต่อ

KM05/2566 เทคนิคขั้นเทพ แก้ปัญหา STOCK DIFF

อ่านต่อ

KM04/2566 ทำไมทุกองค์กรควรมีระบบการควบคุมภายใน

อ่านต่อ

KM03/2566 โมเดลสามด่านของ IIA

อ่านต่อ

KM02/2566 เกร็ดความรู้สู้ทุจริต พิชิตคนคิดทำลายองค์กร

อ่านต่อ