กิจกรรมสัมมนาหน่วยงานในกำกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร 2567

กิจกรรมสัมมนาหน่วยงานในกำกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร 2567

กิจกรรมสัมมนาหน่วยงานในกำกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร 2567

► ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2567 

► ณ โรงแรมเทวัญดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน 

► สามารถติดตามกิจกรรม ข่าวสารการอบรม ของหน่วยตรวจสอบภายในอีกช่องทาง ได้ที่หน้าเพจหน่วยตรวจสอบภายใน  Click >> :  enlightened