ประชุมคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประชุมคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประชุมคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567

► สามารถติดตามกิจกรรม ข่าวสารการอบรม ของหน่วยตรวจสอบภายในอีกช่องทาง ได้ที่หน้าเพจหน่วยตรวจสอบภายใน  Click >> :  enlightened