ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4/2567

ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4/2567

หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2567

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ชั้น 3

► สามารถติดตามกิจกรรม ข่าวสารการอบรม ของหน่วยตรวจสอบภายในอีกช่องทาง ได้ที่หน้าเพจหน่วยตรวจสอบภายใน  Click >> :  enlightened