โครงการวัฒนธรรมไทย สู่วัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 12 มกราคม 2567

โครงการวัฒนธรรมไทย สู่วัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 12 มกราคม 2567

โครงการวัฒนธรรมไทย สู่วัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 12 มกราคม 2567

 

► สามารถติดตามกิจกรรม ข่าวสารการอบรม ของหน่วยตรวจสอบภายในอีกช่องทาง ได้ที่หน้าเพจหน่วยตรวจสอบภายใน 

Click >> :  enlightened