ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัมมนาหน่วยงานในกำกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร 2567

กิจกรรมสัมมนาหน่วยงานในกำกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร 2567

อ่านต่อ
ประชุมชี้แจงช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมชี้แจงช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอสื่อสารให้บุคลากรคณะฯ รวมถึง สาธารณชนรับทราบการดำเนินการของคณะฯ ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอสื่อสารให้บุคลากรคณะฯ รวมถึง สาธารณชนรับทราบการดำเนินการของคณะฯ ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ
ประชุมคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประชุมคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567

อ่านต่อ
ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4/2567

ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4/2567

อ่านต่อ
ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2567

ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2567

อ่านต่อ
SiCOE Talks ครั้งที่ 4 หัวข้อ

SiCOE Talks ครั้งที่ 4 หัวข้อ "Financial reports for non-finance

อ่านต่อ
โครงการวัฒนธรรมไทย สู่วัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 12 มกราคม 2567

โครงการวัฒนธรรมไทย สู่วัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 12 มกราคม 2567

อ่านต่อ
กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ 2567 หน่วยงานในกำกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร

กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ 2567 หน่วยงานในกำกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร

อ่านต่อ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สัมมนาเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ