สถานที่ตั้ง/ติดต่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Audit Unit

ตึกมหิดลวรานุสรณ์ ชั้น 1

โทรศัพท์: 02-419 9664,9846,9847
E-mail: chitlada.chi@mahidol.ac.th / siriraj.ia@gmail.com