แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

ถาม-ตอบ
 
ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 90
no. หัวข้อคำถาม/รายละเอียด วันที่
843 ใบแจ้งรายได้
สองเดือนที่ผ่านมา (พค, มิย) ใบแจ้งรายได้บนเว็บ E-PY ช้ากว่าวันที่เงินเดือนออก (วันที่ 26) นะครับ
ขอบคุณค่ะ ดำเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้วค่ะ
โดย ณัฐ
2 ก.ค. 55
10:27
841 การลาไปทำฮัจย์ที่ซาอุ
เป็นพนักงาน พศ. ทำงานมา 15 ปีแล้ว มีสิทธิ์ลาไปประกอบพิธี่ที่ประเทศซาอุได้หรือเปล่า ขอคำตอบด้วยค่ะ
ได้ค่ะ บุคลากรที่นับถือศาสนาอิสลามยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และได้ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีสิทธิลาไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ไม่เกิน 120 วัน ซึ่งสามารถลาได้ครั้งเดียวตลอดอายุการทำงาน
โดย มุสลิม
18 มิ.ย. 55
23:36
823 อยากทราบรายละเอียดเรื่องตกเบิกรายได้ 3% ,5%
ทำงานพร้อมกัน บางคนได้บางคนไม่ได้ เพราะอะไร
สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/newsdetail.asp?ID=201
โดย ณิชา
24 พ.ค. 55
11:45
819 ร่วมแสดงคิดเห็นต่อเว็บไซต์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการปรับรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูล การแสดงผล การจัดกลุ่มและการจัดระเบียบในเรื่องต่าง ๆ ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห..
เขียนถามไปหลายคำถาม แต่ไม่นำกระทู้ขึ้นบอร์ด เมลล์ที่ให้ไปเวลาเขียนถามก็ไม่แจ้งคำตอบกลับมา ควรปรับปรุงจุดนี้โดยด่วน ขอบคุณครับ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
15 พ.ค. 55
12:12
805 ทำงานมา6เดือนแล้วยังไม่ได้เงินเดือนเลย
ทำงานมา 6 เดือนแล้ว ยังไม่ได้เงินเดือนเลยค่ะ แจ้งคนทำเรื่องก็เท่านั้น ไม่เดินเรื่องให้เลย ถามทีไรก็บอกว่าตามเรื่องอยู่ไม่รู้จะตามอะไรกันนานมาก เอกสารก็ส่งให้ครบเรียบร้อยนานแล้ว พิมลายนิ้วมือตั้งแต่ต้นเดือน ม.ค. แล้ว เค้าไม่สงสารคนที่มีภาระทางบ้านเลยห..
งานพนักงานสัมพันธ์และสื่อสาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ทราบข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการติดตามเรื่องให้ค่ะ หมายเหตุ หากท่านไม่สะดวกในด้านตอบกลับผ่านกระดานสนทนา สาม..
โดย may
21 เม.ย. 55
21:09
803 ลาบวช
ลูกจ้างประจำนอกงบ  มีสิทธิลาบวชหรือไหม ถ้ามีลาได้กี่วัน
จากคำถามเรื่องสิทธิการลาบวชของลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณนั้น งานพนักงานสัมพันธ์และสื่อสารได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้คำตอบว่า "ลูกจ้างประจำที่นับถือศาสนาพุทธ และยังไม่เคยอุปสมบท หรือนับถือศาสนาอิสลาม ยังไม่เคยประกอบพิธีฮัขย์ ณ เมือ..
โดย 111
20 เม.ย. 55
11:01
783 สิทธิการลาพักผ่อน
สิทธิการลาพักผ่อนสามารถลาสิ้นเดือนและต้นเดือนได้หรือไม่
ระเบียบไม่ได้กำหนดไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อนุญาต ว่าจะอนุญาตหรือไม่ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาว่าการหยุดงาน จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือไม่
โดย ผู้รักความถูกต้อง
21 มี.ค. 55
13:37
778 พม. ระดับชำนาญการ ต้องกำหนดกรอบอัตราหรือไม่
พม. จะขอชำนาญการ จะต้องมีการกำหนดกรอบอัตรากำลังของภาควิชาหรือไม่
การขอตำแหน่งชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย ถ้าคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเสนอเรื่องมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อดำเนินการต่อ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดกรอบอัตรากำลังคะ
โดย พม.
14 มี.ค. 55
13:23