แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ หลังเกษียณอายุราชการและอายุงาน
  23 เม.ย. 62 15:15 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

4 เมษายน 2562 (1 วัน)

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ หลังเกษียณอายุราชการและอายุงาน
สำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. เอกสารประกอบการบรรยาย ประจำปี 2562

2. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสำหรับบุคลากรผู้เกษียณ (ข้าราชการ)

3. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสำหรับบุคลากรผู้เกษียณ (ลูกจ้างประจำ)

4. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสำหรับบุคลากรผู้เกษียณ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

5. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสำหรับบุคลากรผู้เกษียณ (กสช.)

6. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสำหรับบุคลากรผู้เกษียณ (ชพค.)

7. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) สำหรับย้ายสิทธิตนเอง


ไฟล์แนบ      
หัวข้อข่าว: สาระน่ารู้
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่