แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  19 ต.ค. 60 11:17 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร?

กองทุนที่ ลูกจ้าง และ นายจ้าง ร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ (อ่านต่อ...)

เอกสารประกอบการสมัคร

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
หรือ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ จุดรับบริการ One Stop Service
ตึกศรีสังวาลย์ (ตึกเล็ก) ชั้น 4 โทร. 9 7705

สวัสดิการเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เพิ่มสวัสดิการเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบกลุ่ม
ความคุ้มครอง, ระยะเวลาคุ้มครอง, เอกสารที่ใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหม, ข้อยกเว้น และขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

แบบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล ศัลยกรรม และอุบัติเหตุ / ใบรับรองแพทย์ (HBC 2) สำหรับการรักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ถาม การยกเลิก กสช. กรณีที่บุคลากรลาออกจากงาน หรือไม่ต่อสัญญาจ้าง ทำอย่างไร?

ตอบ เมื่อบุคลากรที่เป็นสมาชิก กสช. ลาออกจากงาน หรือไม่ต่อสัญญาจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการทำเรื่องลาออกจากกองทุนให้อัตโนมัติ โดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน นับจากวันที่มีผลให้พ้นสภาพพนักงาน ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะติดต่อให้บุคลากรมารับเช็คต่อไป

ถาม การเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตอบ กำหนดการเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558

เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คลิกที่นี่


หัวข้อข่าว: สาระน่ารู้
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่