แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ศูนย์บริการสุขภาพบุคลากร STAFF CENTER 9 9977
  8 ม.ค. 62 16:17 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

ศูนย์บริการสุขภาพแก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (STAFF CENTER) เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลครบวงจร ในระบบการตรวจรักษาประเภทผู้ป่วยนอก

สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 9 9977 ในวันและเวลาราชการ

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น.

STAFF CENTER ต้องการอำนวยความสะดวก ให้กับบุคลากรในการรับบริการตรวจรักษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และด้านสุขภาพกายใจแข็งแรง (Happy Body)

ขั้นตอนการขอรับบริการ

  1. ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับบริการ ให้โทรไปที่เบอร์ 0-2419-9977 หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่
  2. แจ้งรายละเอียด ข้อมูลส่วนตัว คือ เลขบัตรประจำตัวพนักงาน SAP ID, เลข HN (ถ้ามี), สิทธิ์การรักษา (เบิกจ่ายตรง หรือประกันสังคม) และเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานหรือเบอร์มือถือ เพื่อติดต่อกลับ
  3. แจ้งอาการที่ป่วย
  4. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อบอกเวลาและสถานที่ ที่บุคลากรต้องไปพบแพทย์
  5. บุคลากรไปพบแพทย์ ณ จุดที่เจ้าหน้าที่ STAFF CENTER ได้แจ้งไว้ โดยไม่ต้องค้นแฟ้มประวัติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่จะประสานงานส่งแฟ้มประวัติผู้ป่วย ไปที่หน่วยตรวจ

หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
หมายเหตุ
กรณีที่ไม่สามารถไปตามวัน และเวลาที่นัดได้ โปรดแจ้งกลับทาง STAFF CENTER ทันที
 
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่