แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การปรับเงินเดือนจาก พร. เป็น พศ. พร้อมแบบการคำนวณ
  19 ต.ค. 60 11:23 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

การเปลี่ยนประเภทการจ้างจาก พร. เป็น พศ. จะได้ปรับเงินเดือนหรือไม่?

เนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องการปรับฐานเงินเดือนจะปรับให้เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย, ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว โดยมิได้กล่าวถึงบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (พร.) แต่ พร. ที่เปลี่ยนประเภทการจ้างเป็น พศ. จะได้ปรับฐานเงินเดือนตามที่คณะกำหนด โดยมีสูตร (ค่า K) ในการคํานวณ ดังนี้

(เงินเดือนปัจจุบัน – อัตราแรกจ้างตามคุณวุฒิเดิม) x (ค่า K 0.4) + (อัตราแรกจ้างตามคุณวุฒิใหม่ – เงินเดือนปัจจุบัน) = เงินที่ปรับเพิ่ม
ตัวอย่าง

นาย ก. เงินเดือนปัจจุบัน คือ 14,540 บาท หากเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็น พศ. จะได้รับการปรับเงินเดือน คือ

(14,540 – 8,200) x (0.4) + (11,550 – 14,540) = 600
เงินเดือนใหม่คือ 14,540 + 600 = 15,140 บาท และเงินบําเหน็จจะได้รับตามสัดส่วนของสัญญาจ้าง

หลังจากได้เงินปรับเพิ่มข้างต้นแล้ว
หลังจากนั้นให้รอปรับเงินตามคลื่นกระทบฝั่งอีกครั้ง
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด


ส่วนสวัสดิการเมื่อเปลี่ยนเป็น พศ. คลิกที่นี่


หัวข้อข่าว: สาระน่ารู้
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสายชล โทร. 9855
 
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่