แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การทำเรื่องปรับวุฒิการศึกษา
  19 ต.ค. 60 11:25 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. ให้ต้นสังกัดทำบันทึก เรื่องขอปรับวุฒิ
  2. ส่งเข้าสารบรรณ
  3. สารบรรณส่งเข้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  4. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่งเรื่องต่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
  5. ข้าราชการส่งให้มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการ
  6. ลูกจ้างฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการเอง

 


ไฟล์แนบ  
หัวข้อข่าว: สาระน่ารู้
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่