แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


 •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

สิทธิการลาของข้าราชการ
  19 ต.ค. 60 11:24 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

สิทธิการลาของข้าราชการ มีดังนี้

 1. สิทธิการลาพักผ่อนประจำปี
  1. ในปีงบประมาณ ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปี โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกิน 10 วันทำการ เว้นแต่ในปีแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน
  2. ในปีงบประมาณ หากข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจำปีหรือลา แต่ไม่ครบ 10 วันทำการ ให้สะสมวันลาที่เหลือรวมกับปีต่อไปได้ แต่วันลาที่เหลือแต่ละวันลาในปีปัจจุบันรวมกันจะต้องไม่เกิน 20 วันทำการ (หากเกินให้ตัดทิ้งไป)
  3. ในปีงบประมาณ หากข้าราชการผู้ใดบรรจุครบ 10 ปีขึ้นไปมิได้ลาพักผ่อนประจำปีหรือลา แต่ไม่ครบ 10 วันทำการ ให้สะสมวันลาที่เหลือรวมกับปีต่อไปได้ แต่วันลาที่เหลือแต่ละวันลาในปีปัจจุบันรวมกันจะต้องไม่เกิน 30 วันทำการ (หากเกินให้ตัดทิ้งไป)

  หมายเหตุ จะต้องได้รับการอนุมัติการลาก่อน
 2. สิทธิการลาป่วย
  ให้ข้าราชการลาป่วยโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา ได้ในปีหนึ่งไม่เกิน 60 วันทำการ
 3. สิทธิการลากิจ
  ให้ข้าราชการลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนในปีหนึ่งไม่เกิน 45 วันทำการ แต่ในปีที่เริ่มรับราชการให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


หัวข้อข่าว: สาระน่ารู้
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่