การขึ้นทะเบียนสื่อด้านสุขภาพ (สำหรับบุคลากรคณะฯที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปเผยแพร่แก่ผู้ป่วย)

ระบบขึ้นทะเบียนสื่อความรู้ผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช

(สำหรับบุคลากรคณะฯที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปเผยแพร่แก่ผู้ป่วย)

 

ส่วนที่ 1.กระบวนการขึ้นทะเบียนสื่อสุขภาพ

ส่วนที่ 2.เอกสารที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียน (ใช้ 1.1 และ 1.2)

*ท่านสามารถออกแบบสื่อ หรือ สร้าง template เองได้ โดยขอความร่วมมือให้มีลักษณะดังนี้

                      ✓ มีตราคณะฯ ด้านบนสุด

                      ✓ มีข้อมูลผู้จัดทำ  อาจารย์ที่ปรึกษา ช่องทางติดต่อหน่วยงาน  รวมถึงปีพ.ศ.ที่ตรวจสอบข้อมูล

                      ✓ มี QR Code แบบประเมินความพึงพอใจและการนำข้อมูลไปใช้ของผู้อ่าน

                      ✓ นามสกุลไฟล์ต้นฉบับเป็น publisher หรือ Powerpoint หรือ Adobe Illustrator (ข้อกำหนดด้านการจัดพิมพ์)

ส่วนที่ 3. คำแนะนำในการจัดทำสื่อความรู้ด้านสุขภาพให้ง่ายต่อการเข้าใจ

ส่วนที่ 4. ช่องทางการติดตามสถานะสื่อขึ้นทะเบียน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0-2414 0353 (คุณจินตนา) 0-2419 8802 (คุณลีนวัฒน)


คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)