กิจกรรมภาคประชาชน 2565

กิจกรรมภาคประชาชน 2565

ประมวลภาพ งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประจำปี 2565 SICMPH 2022 Hybrid Conference : Transdisciplinary Approach for Innovative Health System เน้นองค์ความรู้ใหม่ในทุกมิติ และความรู้ข้ามศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

สำหรับกิจกรรมภาคประชาชนมีทั้งกิจกรรมบนเวทีและนิทรรศการในด้านสหวิทยาการสำหรับนวัตกรรมระบบสุขภาพศิริราช พร้อมทั้งมีกิจกรรมบทเวทีเสวนา และการออกบูธกิจกรรมให้ความรู้โดยกิจกรรม

ในวันแรก (3 ส.ค.) จะเป็นการจัดแสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ศูนย์ความเป็นเลิศการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม (Siriraj Hip and Knee Joint Replacement Excellent Center หรือ SIELITE)

ในวันที่สอง (4 ส.ค.) จะเป็นการนำเสนอนวัตกรรมการช่วยเหลือผู้ป่วย Stroke ผ่านรถโมบายสโตรคยูนิต (Mobile Stroke Unit) รูปแบบใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน รวมถึงมี Model รถขนาดจำลองมาจัดแสดง

และวันสุดท้าย (5 ส.ค.) จะเป็นกิจกรรม Workshop การช่วยฟื้นคืนชีพ Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) สำหรับประชาชนทั่วไป และมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามาแข่งขัน Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) มีการสอนปฏิบัติจริง

 

นอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายมาร่วมให้ความรู้กับประชาชนในครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมอนามัย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมไปถึงยังมีการจัดแสดงออกกำลังกายผ่านระบบ Telemed จากงานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมภาคประชาชนในครั้งนี้ จะได้รับรู้นวัตกรรมการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการรักษามากยิ่งขึ้น