งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 : Hula Hoop Contest

งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 : Hula Hoop Contest

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวับกิจกรรม “Hula Hoop Contest โยกย้าย สลายไขมัน" ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ หมายเลข 13 คุณนิลุบล มูลสาร
หน่วยตรวจโรคแพทย์เวรฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง หมายเลข 5 คุณจิตรี บุตรแก้ว สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง หมายเลข 8 คุณธนารัตน์ อุดมวรรณาเขต สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน
- คุณวิชิตชัย บิณฑาประสิทธิ์ ประธานชมรมแอโรบิกศิริราช
- คุณยลวรณัฏฐ์ จีรัตกรณ์ ผู้จัดการ Siriraj Fitness Center
- คุณสันติ เก็งสุวรรณ Dance sport coaching 
- อ.ดร.ชลชัย อานามนารถ อาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์แและเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล 

ทั้งนี้ การแข่งขันจัดขึ้นเนื่องในงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 วันที่ 15 กันยายน 2565 แบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ 
1. ฮูลาฮูปมาราธอน
2. ฮูลาฮูปวิบาก
3. ฮูลาฮูปลีลา โดยรอบลีลาพิจารณาจาก ความยาก-ง่ายของท่า, ความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ของท่า, ความหลากหลายของท่า, ความต่อเนื่องของการแสดง และภาพรวมของการแสดง

นอกจากนี้ ขอขอบคุณบุคลากรศิริราชทั้ง 18 ทีม ที่ร่วมกิจกรรม Hula Hoop Contest โยกย้าย สลายไขมัน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ทั้งนี้ท่านสามารถรับชมคลิปการแข่งขันย้อนหลังได้ที่ https://iptv.mahidol.ac.th/topic/82947

ขอบคุณภาพถ่าย : สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์