งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 : นางฟ้าขาแดนซ์

งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565 : นางฟ้าขาแดนซ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมนางฟ้าขาแดนซ์ 2565 
ทั้ง 3 ทีม ดังนี้ 🥇🥈🥉
.
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Queen Bee 24 เหนือ
งานการพยาบาลศัลยศาสตร์​และศัลยศาสตร์​ออร์โธปิดิกส์
.
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Nurse Surx Good​ Girls.​  
งานการพยาบาลศัลยศาสตร์​และศัลยศาสตร์​ออร์โธปิดิกส์
.
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมอิตาดากิมัส
งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด
.
ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน
1) อ.ธีรร์พล อาภาขจร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันสอนการใช้เสียงและลีลา Star Maker อำนวยการโดย ครูอ้วน มณีนุช 
2) คุณพิงค์พรรณ เจริญผล โค้ช Cover dance , freestyle dance ,สอนเต้นออกกำลังกาย 
3) คุณสันติ เก็งสุวรรณ Dance sport coaching กิตติมศักดิ์
4) คุณนันทพร พ่วงแก้ว หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ผู้แทนฝ่ายการพยาบาล 
5) คุณลักษมี บัวสัมฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้แทนงานสร้างเสริมสุขภาพ
.
โดยการตัดสินพิจารณาจาก การแสดงนำเสนอได้สอดคล้องกับแนวคิดที่กำหนด ,ความคิดสร้างสรรค์ของการแสดง, ความหลากหลาย ยากง่าย และความพร้อมเพรียงของท่าเต้น ,ความบันเทิงสนุกสนานของการแสดง, ภาพรวมของการแสดง
.
นอกจากนี้ ขอขอบคุณบุคลากรฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทุกทีมที่ร่วมกิจกรรมเต้น Cover Dance เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ท่านสามารถรับชมคลิปการแข่งขันย้อนหลัง และภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://iptv.mahidol.ac.th/topic/82947
ขอบคุณภาพถ่าย : สาขาถ่ายภาพ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์