พิธีเปิด

พิธีเปิด "งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 2565"

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565 (Siriraj Health Fair 2022) ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ร่วมลงนามขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา โดยมี ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

ภายในงาน มีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
- พิธีลงนามสนับสนุนแนวปฏิบัติเชิงนโยบาย SiHOW เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย Healthy Policy Healthy Education Healthy Canteen Healthy Space Healthy Workplace Healthy Tournament Healthy Stars
- พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ (Healthy Stars) ประจำปี 2565 

ทั้งนี้ มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ งานสร้างเสริมสุขภาพจัดขึ้นร่วมกับฝ่ายการพยาบาล ร่วมด้วยผู้ให้การสนับสนุนภายนอก ได้แก่ เครือข่ายคนไทยไร้พุง, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง, กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ, บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป, บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอสซีจี ลีฟวิ่ง แอนด์ เฮาส์ซิง โซลูชั่น จำกัด (BAUEN by SCG) และบริษัท ดี เอฟ ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 ก.ย. 65 ณ โถงอาคารศรีสวรินทิรา รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/522565451212586/posts/2606598759475901/?d=n

งานสร้างเสริมสุขภาพ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ที่มีส่วนขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นส่วนหนึ่งของการชี้นำสังคมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ขอบคุณภาพถ่าย : สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์