รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ศิริราชเชิดชูเกียรติ"

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องในงานศิริราชเชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงแก่คณะฯ ประจำปี 2562 - 2564 ณ ห้องราชปนัดดาสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล