: แผ่นพับสุขภาพออนไลน์ :

ทำอย่างไรเมื่อไหล่ติด [2/4/2561 16:08:42]

ท่าบริหารริมปากและลิ้นเบื้องต้น [2/4/2561 16:05:59]

การยกของที่ถูกวิธี [2/4/2561 16:04:07]

การเคลื่อนย้ายตัวจากเตียงลงนั่งรถเข็น สำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก [2/4/2561 15:59:31]

การปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ป่วยที่ใช้รถเข็น [2/4/2561 15:55:32]

การทำกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยปวดคอ [2/4/2561 15:52:11]

การจัดทำกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยปวดหลัง [2/4/2561 15:49:24]

กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ในชีวิตประจำวันและงานบ้านของผู้ป่วยโรครูมาตอยด์ [2/4/2561 15:46:24]

การเคลื่อนย้ายตัวบนเตียง สำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก [2/4/2561 15:36:21]

ความรู้พื้นฐานของยาต้านวัณโรค (Basic Anti-TB Drug) [22/1/2561 16:04:15]

เอกสารให้ความรู้สาหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ (โนแอ็ก) Novel oral anticoagulants (NOACs) [22/11/2560 15:03:10]

ปัญหาทางการพูดและการสื่อความหมายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง [21/11/2560 16:40:51]

อาหารที่มีผลต่อยาต้านเกล็ดเลือด [21/11/2560 16:27:40]

สมุนไพรที่มีผลต่อยาต้านเกล็ดเลือด [21/11/2560 16:24:19]

ภาวะกลืนลำบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง [21/11/2560 16:20:27]
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]