: แผ่นพับสุขภาพออนไลน์ :

การฉายแสงอาทิตย์เทียมชนิด PUVA [5/7/2561 15:51:40]

กายภาพบำบัดสู่ประชาชน เรื่องการบริหารมือและนิ้วมือ [5/7/2561 15:32:35]

โรคด่างขาว (Vitiligo) [5/7/2561 15:24:05]

การฉายแสงอาทิตย์เทียม อัลตราไวโอเลตบี ชนิดคลื่นแคบ (Narrowband UVB) [5/7/2561 15:11:35]

คู่มือคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยไตวายที่มารับการผ่าตัดสร้างหลอดเลือดถาวรเพื่อฟอกเลือด [28/6/2561 9:45:01]

กายภาพบำบัดสู่ประชาชน เรื่องกลุ่มอาการอุโมงค์ข้อมือ [22/6/2561 14:14:31]

ยาสำคัญ และวิธีใช้ยาที่ปลอดภัย สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2 [13/6/2561 13:17:59]

การวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน [13/6/2561 13:10:21]

การตรวจประเมินภาวะกลืนลำบากด้วยการส่องกล้อง (Fiberoplic Endoscopic Examination of Swallowing) [23/5/2561 14:08:39]

การทดสอบฉีดยาชาที่เส้นประสาทข้อต่อกระดูกสันหลัง เพื่อยืนยันการวินิจฉัยเและการรักษาโดยวิธีการใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงจี้เส้นประสาทเลี้ยงข้อต่อกระดูกสันหลัง (Medial Branch Block and Thermal Radiofrequency ablation) [9/5/2561 16:35:09]

การทดสอบฉีดยาชาที่เส้นประสาท (GENICULAR NERVE BLOCK) เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค และการรักษาโดยวิธีใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงจี้เส้นประสาทรอบข้อเข่า (GENICULAR NERVE THERMAL RADIOFEQUENCY ABLATION) [9/5/2561 16:32:55]

การฉีดสเตียรอยด์เข้าช่องเหนือเยื่อไขสันหลังชั้นนอก (Eqidural Steroid Injection) [9/5/2561 16:26:33]

วิธีการถอด - ใส่เสื้อ สำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก [2/4/2561 16:18:57]

วิธีการถอด - ใส่กางเกง สำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก [2/4/2561 16:17:28]

ออกกำลังมือและแขนด้วยอุปกรณ์ง่ายๆ ที่บ้าน [2/4/2561 16:10:35]
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]