: แผ่นพับสุขภาพออนไลน์ :

การดูดตัวอย่างชิ้นเนื้อจากเยื่อบุมดลูกมาตรวจ (Endometrial sampling) [10/8/2561 10:55:16]

โรคเยื่อบุมดลูกหนาตัว (Endometrial hyperplasia) [10/8/2561 10:54:04]

ภาวะเลือดออกผิดปกติจากมดลูก (Abnormal uterine bleeding) [10/8/2561 10:52:55]

ภาวะเลือดออกจากช่องคลอดหลังวัยหมดระดู (Postmenopausal bleeding) [10/8/2561 10:50:45]

ภาวะระดับโปรแลคตินในเลือดสูง (Hyperprolactinemia) [10/8/2561 10:48:26]

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด [9/8/2561 12:24:04]

โรคหลอดเลือดผิวหนังอักเสบ (Cutaneous vasculitis) [6/7/2561 13:28:20]

โรคลูปัสที่ผิวหนัง [6/7/2561 13:27:26]

โรคผิวหนังแข็ง (Scleroderma) [5/7/2561 16:25:39]

โรคตุ่มน้ำพองจากภูมิคุ้มกัน [5/7/2561 16:21:54]

ผื่นลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria) [5/7/2561 16:17:52]

ปานดำโอตะ (Nevus of Ota) [5/7/2561 16:12:36]

เกลื้อน (Pityriasis versicolor) [5/7/2561 16:08:01]

การปฏิบัติตัวเมื่อต้องทำผ่าตัดชิ้นเนื้อทางผิวหนัง (Skin Biopsy) [5/7/2561 16:01:40]

ครีมกันแดด (Sunscreen) [5/7/2561 15:57:32]
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]