: แผ่นพับสุขภาพออนไลน์ :

คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดลิ้นหัวใจ [7/3/2560 15:01:20]

คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ [7/3/2560 15:00:23]

คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยทำหัตถการตรวจสวนหัวใจ [7/3/2560 14:59:00]

คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูน [7/3/2560 14:56:16]

ขั้นตอนการตรวจน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเอง [28/2/2560 14:49:04]

อาหารไทย ห่างไกลโรค [3/2/2560 13:28:33]

คู่มือการใช้ยา อ๊อกซีโคโดน [12/1/2560 15:29:48]

ความรู้เรื่องการใช้ มอร์ฟีน [12/1/2560 15:27:22]

เบาหวานกับการถือศีลอด [12/1/2560 15:26:16]

การดูแลตนเองระหว่างได้รับยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยโรคไตจากเอสแอลอี [30/12/2559 14:48:25]

คู่มือการปฏิบัติตัวผู้ป่วยโรคนอนกรนภายหลังทำการผ่าตัด [16/12/2559 14:35:48]

การดูแลตนเองเมื่อเกิดอาการเบื่ออาหาร [16/12/2559 14:20:43]

การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง [18/11/2559 15:54:59]

สตรีวัยทอง วัยแห่งคุณค่า [18/11/2559 15:53:16]

การฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อในผู้ป่วยเด็ก โรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุ [10/11/2559 14:00:30]
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 13 14 15 16 17  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]