: แผ่นพับสุขภาพออนไลน์ :

สื่อความรู้สุขภาพออนไลน์ [31/10/2560 13:15:41]

การปฎิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม [8/7/2562 19:16:13]  

การดูแลเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก [8/7/2562 19:15:07]  

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดไส้เลื่อน บริเวณขาหนีบโดยการฉีดยาชาเฉพาะที่ [8/7/2562 19:14:09]  

คู่มืออาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดน้ำเหลืองรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอด ช่องเยื่อหุ้มหัวใจ และช่องท้อง (Chylothorax , Chylopericardium and Chylous ascites) [8/7/2562 19:11:03]  

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา [5/7/2562 10:32:18]
บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ [12/5/2562 9:04:28]

ยาที่ใช้ในการเลิกบุหรี่ [11/5/2562 18:53:03]

บุหรี่กับโรคหลอดเลือดหัวใจ [25/4/2562 14:34:01]

โรคลมพิษ [11/3/2562 9:57:03]

คู่มือความรู้และแนวทางการปฏิบัติตัว สำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดต้อกระจก [27/2/2562 15:15:38]

การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ [26/2/2562 14:28:04]

กายภาพบำบัดสู่ประชาชน เรื่อง ปวดคอ [7/2/2562 10:32:09]

การใส่และถอดอุปกรณ์พยังหลัง ส่วนอกและเอว (Solf Taylor Brace) [7/2/2562 10:31:08]

Office Syndrome ออฟฟิศซินโดรม [7/2/2562 10:30:10]
หน้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]