เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

พันธกิจ

Mission

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

การดำเนินงานเเละสนับสนุนงานวิจัย อันนำไปสู่การขับเคลื่อนในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

  • ผู้สูงอายุ ตามยุทธศาสตร์สูงอายุของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (HTA) 
  • Global Health
  • การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
  • E- Health...ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

ร่วมขับเคลื่อน นวัตกรรมถุงทวารเทียม (colostomy bag) สู่การกระจายแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ (อุบลราชธานี)

อ่านต่อ

Siriraj Health Policy in a Global Landscape ร่วมประชุมเตรียม การประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2024 Geopolitics, Human Security and Health Equity in an Era of Polycrisises

อ่านต่อ

ร่วมขับเคลื่อน นวัตกรรมถุงทวารเทียม (colostomy bag) สู่การกระจายแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ (ขอนแก่น)

อ่านต่อ

สาระน่ารู้

ดูเพิ่มเติม

Health Technology Assessment (HTA) คืออะไร เรียนรู้เรื่องราวเบื้องต้นของ Health Economic และ HTA ได้ที่ SiHP Learning

อ่านต่อ

หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ (SiHP)
SIRIRAJ HEALTH POLICY UNIT (SiHP)

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชั้น 2 ห้อง 212 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์:

02 419 2632-35, 02 419 2639

E-mail:
sihp@mahidol.ac.th