คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล
  ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ  
  Assets and Inventory Department  
 
  ขณะนี้เวลา    
 
  
 
  ตึกอํานวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช  
Tel. 0-2419-7695-6 , 0-2419-7823-5   Fax : 0-2411-3438